Ophrys (Arısalebi)

Tanımı

Çoğunlukla küçük boylu orkidelerdir. 2 adet yuvarlak ve bölünmemiş yumruları vardır. Yapraklar çoğunlukla tabandadır. Çiçek kurulu gevşektir. Çiçekler oldukça gösterişlidir. Türlerin büyük bölümü çayırlık alanları tercih etmekte, ikincil olarak ise makilik alanlarda görülmektedir. Tozlaşmayı sağlamak için erkek arıları aldatmaya yönelik dişi arıların görünüm, renk ve kokularını taklit ederler. Cins Akdeniz havzası ve batı Asya’ya özgüdür. Bitki hüneri simgeler. Kocaeli’nde on türü yayılış göstermektedir.

Etimoloji

Yunanca kaş anlamına gelir. Çiçeklerin kenarları belirgin biçimde tüylüdür. Diğer görüş ise Roma uygarlığında kadınların kaşlarını karartmak için bu bitkileri kullanmaları ile ilgilidir. Plinius, bitkileri Roma’da kadınların kaşlarını karartmak için kullandıklarını yazar.

Kocaeli’ndeki türler

Ophrys × vetula

Ophrys holosericea

Deşdiye salebi

Ophrys umbilicata

Ophrys umbilicata

Göbekli salep

Ophrys bombyliflora

Ophrys bombyliflora

Bombus salebi

Ophrys speculum

Ophrys speculum

Ayna salebi

Ophrys fusca

Ophrys fusca

Kedi gözü

Ophrys sphegodes

Ophrys sphegodes

Tavşan salebi

Ophrys apifera

Ophrys apifera

Arı orkidesi

Ophrys scolopax

Ophrys scolopax

Sinek salebi