Orchis (Salep)

Tanımı

Dik ve küresel ila elipsoit yumrulu orkidelerdir. Yapraklar genellikle beneklidir ve tabana yakın dizilidir. Çiçek kurulu silindiriktir ve çok sayıda çiçek barındırır. Çiçekler kırmızı, mor, sarı ve nadiren beyaz ve bu renklerin çeşitli tonlarında görülür. Bazı türleri yüksek rakımlı alpin çayırları tercih ederken, geri kalan türler makilik alanları ve nadiren makiliklere yakın açık çayırları tercih eder. Cins Avrasya ve kuzey Afrika’ya özgüdür.

Etimoloji

Yunanca testis anlamına gelir. Bitkilerin yumru biçimine atıftır. Adını bir satir (yarı keçi yarı insan formunda olan mitolojik varlık) ve bir nimfin oğlu olan Orchis’ten (ὄρχις) almaktadır. Bacchus festivalinde bir rahibeye tecavüze yeltenen Orchis, vahşi hayvanlar tarafından parçalanmış ve orkideye dönüşmüştür. Romalılar satirlerin orkide ile beslendiğini düşünür ve bu nedenle bu bitkilere satyrion derlerdi.


Kocaeli’ndeki türler