Tamarix parviflora (Deli ılgın)

derleyen:

Uyarı: Site sahibi, sitede yer verilen her türden bilginin uzman görüşüne dayandırılmaksızın kullanılmamasını şiddetle tavsiye eder.

Özet

Tamarix parviflora (Deli ılgın) genelde sulak alanların civarında görülmekle birlikte yaygın olarak park ve bahçelere de dikilen bir bitkidir.

Hiyerarşi

Plantae

Bitkiler

Caryophyllales

Karanfil takımı

Tamaricaceae

Ilgıngiller

Tamarix

Ilgın

Tanımı

Tamarix parviflora (Deli ılgın) 5 metreye kadar büyüyebilen çalı ya da ağaçtır. Yaprak mızraksı, uzunca sipsivri uçlu ve 2 ila 2,5 mm uzunluğundadır. Çiçek durumu 1,5 ila 4 cm uzunluğunda ve 3 ila 5 mm genişliğindedir. Bırahte üçgensi ve genelde küt uçlu olup çiçek sapını aşar ancak çanak ucuna kadar ulaşmaz. Çiçekler dört parçalıdır. Çanak yaprak 1 ila 1,5 mm uzunluğunda ve kenarı minik dişli ya da düzdür. Taç yaprak 4 adet ve dikdörtgensi ila yumurtamsı olup 2 mm uzunluğundadır. Ercik, çanak yaprak ile karşılıklı ve 4 adettir. İplikçik, nektar lobu diski ile birleşiktir. Tamarix tetrandra‘dan gövde kabuğunun kahverengi ila koyu mor; salkımların kısa, dar ve sıkı ve taç yaprağın 1,8 ila 2 mm uzunluğunda olması ile ayırt edilir.

Gözlem bilgileri

Doğal olarak Balkanlar ve Türkiye’de yayılış gösterir ancak süs bitkisi değeri nedeniyle günümüzde dünyanın büyük bölümünde yetiştirilmektedir. [HaritaAlt türlerHerbaryum] Dere kenarı ve sulak alanların kenarında görülen bitki umumiyetle mart ve haziran ayları arasında çiçek açmaktadır ve bitkiyi deniz seviyesinden 300 metreye kadar olan rakımlarda İzmit ilçesinde gözlemlemek mümkündür.

Türkçe adı

Dilimizde deli ılgın adı ile bilinmektedir.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca Tamaris nehri anlamına gelir. İspanya’daki nehrin günümüzdeki adı Tambre’dir. Cinsin Türkçe adı ılgın Türkçe kökenlidir. Kaşgarlı Mahmud bitkiden yılgun olarak bahseder. Tür adı Antik Yunanca küçük çiçekli anlamına gelir ve açık bir şekilde türün cins özelinde çiçeklerinin boyutuna işaret eder. Özgün tanımda bu “Flores albi dimidio feré minores quam in priore” olarak geçer.

Fotoğrafları