Tamarix (Ilgın)

Tanımı

Çalı ya da küçük ağaçlardan oluşan bir ailedir. Yapraklar kalıcı ya da dökülücüdür. Dallar incedir. Yapraklar küçük, pul benzeri, almaşlı dizilişli, basit ve sarılıcıdır. Çiçek kurulu başak bir benzeri talkım halindedir. Çiçekler beyaz ya da pembe renklidir. Çanak yaprak 4 ila 5 adettir. Taç yaprak beyaz ya da pembe renklidir. Cins Avrupa, Asya ve Afrika’ya özgüdür, genellikle çöllerde ve deniz kenarında görülür. Bazı türleri süs bitkisi olarak park ve bahçelere dikilmektedir.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca Tamaris nehri anlamına gelir. İspanya’daki nehrin günümüzdeki adı Tambre’dir. Cinsin Türkçe adı ılgın Türkçe kökenlidir. Kaşgarlı Mahmud bitkiden yılgun olarak bahseder.

Tarihi

Dalları Sakalar tarafından ok yapımında kullanılmıştır. Gılgamış destanında Sümer tanrıçası Ninsun, Gılgamış ve Enkidu yolculuklarına çıkmadan önce ılgınla duş alır. Tevrat’ta Tamarix ile ilgili çok sayıda atıf vardır. Kur’an’da Sebe suresinde, Allah’ın Sebe kavmini cezalandırmak için bahçelerini içinde Tamarix bulunan bahçelere çevirdiği geçer: “Ama onlar yüz çevirdiler. Biz de üzerlerine Arim selini gönderdik. Onların iki bahçesini, acı yemişli, ılgınlı ve birkaç da sedir ağacı bulunan iki bahçeye çevirdik.” Yunan güzel sanatlar tanrısı Apollon’un kutsal bitkileri arasında yer alır. Mısır tarım tanrısı Osiris’in bedeni bir süre Tamarix ağacında tutulmuştur.

Kocaeli’ndeki türler