Bitki tarihi (curriculum vitae)

2023

Doğan, Hüseyin; Doğan, Meltem; Ersoy, Nermin

Klasik Antikite Kültürünün Orta Çağ Anadolu Türk Uygarlığının Sağlık, Kültür, İnanç Alanlarına Etkisi: Defne ve Mersin Örneği Journal Article

In: Disiplinlerarası Yenilik Araştırmaları Dergisi, vol. 3, no. 2, pp. 75-83, 2023.

Abstract | Links | BibTeX

Doğan, Hüseyin

Anadolu Türk Uygarlığında Bitkiler (XIII-XV. yy.) PhD Thesis

Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023.

Abstract | Links | BibTeX

2022

Doğan, Hüseyin

Eski Anadolu Türkçesi Metinlerine Göre Salgın Hastalık Algısı ve Salgın Hastalıklarla Mücadele Yöntemleri Journal Article

In: Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol. 26, no. 3, pp. 605 – 616, 2022, ISSN: 1301-370X.

Abstract | Links | BibTeX

Doğan, Hüseyin

Kayıp Mücevher: Belesân Book Chapter

In: Koç, Selçuk; Gözen, Mehmet Çağrı; Çolak, Kerem (Ed.): Dünden Bugüne Ekonomi Yazıları, vol. V, pp. 43-51, Nobel Akademik Yayıncılık, 2022, ISBN: 978-625-433-988-2.

Links | BibTeX

Doğan, Hüseyin

Moğol Mucizesi: XIII. Yüzyıl Kaynaklarına Göre Moğol İstilasının Başarılı Olmasının Nedenleri Journal Article

In: Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Dergisi, vol. 9, no. 88, pp. 1925-1936, 2022.

Abstract | Links | BibTeX

Doğan, Hüseyin

Ortaçağ Türk Şiirinde “Sünbül” İmgesi Üzerine Bir Değerlendirme Journal Article

In: International Journal of Social Sciences, vol. 6, no. 26, pp. 170-187, 2022, ISSN: 2459-1149.

Abstract | Links | BibTeX

Doğan, Hüseyin

İbn Battûta’nın Türkiye notlarında bahsi geçen bitkiler hakkında Conference

Eurosia International Congress on Scientific Research and Recent Trends-IX, vol. 1, IKSAD Publications Instution of Economic Development and Social Research Publications, 2022, ISBN: 978-625-8405-60-6.

Abstract | Links | BibTeX

Doğan, Hüseyin

Eski Anadolu Türkçesi Metinlerine Göre Bitkilerde İşaret Teorisi Journal Article

In: Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 1, no. 43, pp. 51 – 67, 2022, ISSN: 1302-6658.

Abstract | Links | BibTeX

Doğan, Hüseyin

Koku’nun Tarihine Bir Katkı: Eski Anadolu Türkçesi Metinlerinde Bitkisel Kokunun Kullanımı Journal Article

In: The Journal of Social Sciences, vol. 9, no. 56, pp. 394-411, 2022, ISSN: 2149-0821.

Abstract | Links | BibTeX

2021

Gürbüz, Meryem; Doğan, Hüseyin

Sakızlı İsa Efendi’nin Nizâmü’l-Edviye adlı eserine göre kadın hastalıklarında kullanılan droglar Book Chapter

In: Murad, Sibel; Kaçar, Mücahit (Ed.): Sakızlı İsa Efendi ve Nizamü’l-Edviyesi Üzerine İncelemeler, pp. 175-193, DBY Yayınları, 2021, ISBN: 978-625-7471-43-5.

Links | BibTeX

Doğan, Hüseyin

En geç 18. asra ait İtalyanca-Arapça-Türkçe ticari terimler sözlüğü Book Chapter

In: Akgül, Işıl; Koç, Selçuk; Gözen, Mehmet Çağrı (Ed.): Dünden Bugüne Ekonomi Yazıları, vol. IV, pp. 100-118, Umuttepe Yayınları, 2021, ISBN: 978-605-7858-71-9.

Links | BibTeX

2020

Gürbüz, Meryem; Doğan, Hüseyin

Ortaçağ Anadolu’sunda Peganum harmala’nın sağlık alanında kullanımının araştırılması Journal Article

In: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol. 13, iss. 71, pp. 188-194, 2020, ISSN: 1307-9581.

Abstract | Links | BibTeX

Gürbüz, Meryem; Doğan, Hüseyin

Ortaçağ Türkçe tıp metinlerine göre Anadolu’da insan ve hayvan tedavisinde ortak kullanılan bitkiler I (Doğal yayılış alanı Türkiye olanlar) Book Chapter

In: Efe, Aydın (Ed.): Tarih Araştırmaları, vol. II, pp. 17-35, Akademisyen Kitabevi, 2020, ISBN: 978-6052-589-14-4.

Links | BibTeX

Gürbüz, Meryem; Doğan, Hüseyin

Ortaçağ Türkçe tıp metinlerine göre Anadolu’da insan ve hayvan tedavisinde ortak kullanılan bitkiler II (Doğal yayılış alanı Türkiye dışındaki coğrafyalar olanlar) Book Chapter

In: Er, Sadık Erol (Ed.): Güncel Sosyal Bilimler Araştırmaları, pp. 101-115, Akademisyen Kitabevi, 2020, ISBN: 978-6052-588-82-6.

Links | BibTeX

Doğan, Hüseyin

Role of Plants in Roman Economic System in Classical Antiquity Book Chapter

In: Akgül, Işıl; Koç, Selçuk; Bağırzade, Elşen (Ed.): Economic Issues, vol. II, pp. 127-140, İqtisad Universiteti Publishing, 2020, ISBN: 978-9952-501-20-9.

Links | BibTeX

2019

Doğan, Hüseyin

Roma kültüründe bitkiler Masters Thesis

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli Üniversitesi, 2019.

Abstract | Links | BibTeX

Doğan, Hüseyin

İkili Adlandırma Sisteminde Tarihî ve Mitolojik Karakter Kullanımı: Kocaeli Florası Örneği Conference

Uluslararası Orhan Gazi Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu, vol. V, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Yayınları, 2019, ISBN: 978-6055-116-70-5.

Links | BibTeX