İçeriğe geç

Tamarix tetrandra (Gezik)

Gezik


Anahtar kelimeler: Asgari endişe (LC).

Dolaşım

Bitkiler › Karanfil takımı › Ilgıngiller › Ilgın › Gezik

Dağılımı

Doğal olarak Kırım ve Avrupa’da yayılış gösterir.

Genel bilgiler

2 ila 3 metre büyüyebilen, siyahımsı, grimsi ya da kırmızımsı gövdeli çalı ya da küçük ağaç formunda olabilen bir bitkidir. Dallar kemerlidir. Yapraklar 1 ila 5 mm uzunluğundadır. Salkım 30 ila 60 mm uzunluğunda ve 6 ila 7 mm genişliğinde, gevşektir. Bırahteler, çiçek saplarından daha uzun, yumurtamsı sipsivridir. Çiçekler dört parçalıdır. Çanak yapraklar 0,5 ila 1,5 mm uzunluğundadır. Taç yapraklar 2,4 ila 3 mm uzunluğundadır. Genellikle 4 adet ercik görülür, ancak zaman zaman ercik sayısı 1 ila 3 arasında olabilir. Popüler bir peyzaj bitkisidir. Arılar tarafından tercih edilen bir bitkidir.

Gözlem

Sulak alanların kenarında görülür. İl genelinde yaygın olarak gözlemlenmiştir.

Yaygın adları

Gezik.

Çiçek zamanı

Nisan-Mayıs ayları.

Yükseklik

0-1300 metre arası.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca “Tamaris nehri” anlamına gelir. İspanya bir nehir, günümüzdeki adı Tambre nehridir. Cinsin Türkçe adı “ılgın” Türkçe kökenlidir. Kaşgarlı Mahmud bitkiden “yılgun” olarak bahseder. Tür adı Antik Yunanca “dört ercikli” anlamına gelir. Türün genellikle dört ercikli olmasına işaret eder. Özgün tanımda bu “Flores duplo majores albidi quadrifidi” olarak geçer.

Fotoğrafları

Literatür

Flora Taurico-Caucasica 1: 247. 1808. Pall. ex M.Bieb.

Bir Yorum Yazın