Tamaricaceae (Ilgıngiller)

Özet

Tamaricaceae (Ilgıngiller) genelde çöl ve deniz kenarı gibi kumlu topraklarda görülen ve bazı türleri süs bitkisi olarak yetiştirilen bir ailedir.

Hiyerarşi

Plantae

Bitkiler

Caryophyllales

Karanfil takımı

Tanımı

Tamaricaceae (Ilgıngiller) çalımsı, çalı ya da ağaçlardan oluşan bir ailedir. Dallar incedir. Yapraklar almaşlı dizilişli, genellikle sapsız, kulakçıklı ve sıklıkla pul gibidir. Bunlarda çoğunlukla tuz salgılayan bezler görülmektedir. Sitipül mevcut değildir. Çiçek durumu salkım ya da bileşik salkım halinde, nadiren tek çiçekli, genellikle erselik ve düzenlidir. Çanak dört ya da beş parçalı ve kalıcıdır. Tabla altta, genellikle kalın ve balözü benzeridir. Taç yapraklar dört ya da beş adettir ve çiçek zamanı dökülücü ya da kalıcıdırlar. Ercik 4, 5 adet ya da çok sayıda, tablaya yerleştirilmiş ve genellikle serbest ya da nadiren tabanda demet halinde birleşiktir. Başçık iki tekalı olup yanal olarak açılmaktadır. Dişi organ tek adet olup 2 ila 5 adet karpel bulundurmaktadır. Yumurtalık üst durumlu ve tek bölümlüdür. Boyuncuk kısa, genellikle 2 ila 5 adet, serbest ya da zaman zaman birleşiktir. Kapsül konik olup abaksiyal olarak açılıcıdır. Tohum kapsül başına çok sayıda ve boyunca tüylü ya da uçta kılçıklıdır. Aile Avrupa, Asya ve Afrika’ya özgüdür. Bazı türler tuzcul alanlarda, bazıları da çöl bölgelerinde görülür. [Cinsler]

Etimoloji

Aile adını, Tamarix cinsinden almaktadır.

Kocaeli’ndeki cinsler

Tamaricaceae (Ilgıngiller)

Tamarix

Ilgın