Soda (Denizfasulyesi)

Özet

Soda (Denizfasulyesi) genelde tuzlu bölgelerde yetişen ve bir dizi türü bazı bölgelerde tüketilen bitkilerden oluşan bir cinstir.

Hiyerarşi

Plantae

Bitkiler

Caryophyllales

Karanfil takımı

Amaranthaceae

Horozibiğigiller

Tanımı

Soda (Denizfasulyesi) çıplak ya da yaprak koltuklarında kıvrık tüyler bulunan tek yıllık otlar ile çalılardan oluşan bir cinstir. Gövdeler beyazımsı, çok dallı ve karşılıklı yapraklıdır. Yapraklar etli, silindirik, sapsız ve küt uçludur. Çiçekler erselik ya da tek eşeyli ve yaprak koltuklarında tek ya da 3 ila 5 adetten oluşan küme halindedir. Çiçek örtüsü bölümleri beş adet, küt ve meyve zamanı genişleyerek kanat oluşturmaktadır. Ercik beş adettir. Boyuncuk şeritsi ve iki adettir. Meyve kesecik formunda ve yatay olup çiçek örtüsü bölümleri tarafından kapatılmıştır ve perikarp pürüzsüzdür. Tohumlar genellikle yatay, dairesel ve siyah ya da kahverengidir. Halihazırda çok sayıda veritabanı Soda cinsini, Salsola cinsi içinde göstermektedir ve bu nedenle bu sayfadaki tanım yetersizdir. Cins Akdeniz havzası ile Moğolistan arasındaki bölgede yayılış gösterir ancak günümüzde Amerika kıtasına da dağılmıştır. [Harita, Sinonimler, Türler]

Etimoloji

Cins adı Arapça soda anlamına gelir ve bu bağlamda türün, sodyum karbonat içermesine işaret eder. Kelime, Suaeda cinsi için de kullanılmıştır. Bitkinin Türkçe adı olan sodaotu belirgin biçimde bitkinin geleneksel olarak soda külü kaynağı olması ile ilgilidir. Orijini Arapça suda’ (صُدَاع‎) kelimesidir.

Kocaeli’ndeki türler

Soda (Denizfasulyesi)

Soda inermis

Deniz fasulyesi