Suaeda (Cirimotu)

Tanımı

Tek ya da çok yıllık bitkilerden oluşan bir cinstir. Gövde yatık ya da dik, basit ya da dallı, dikensiz ve etli değildir. Yapraklar almaşlı ya da karşılıklı dizilişli, etli, şeritsi ila mızraksı, tepede küt ya da sivri ve sıkla terminal bir dikene sahiptir. Cinse bağlı türlerin büyük bölümü tuzlu ya da alkali topraklarda görülür.

Etimoloji

Cins adı Arapça siyah tuz anlamına gelir. Cinsin habitat tercihine işaret eder. Ayrıca tuzdan arındırılarak kurutulmuş yapraklar siyah rengini alır. Bitkinin Türkçe adı olan cirimotu Türkçe kökenli gibidir. Türkçede cirim kelimesi kayış anlamına gelir ancak bitki ile ilgisine dair bir bulguya rastlamadık. Cins adı, Mısır ve Arap yarımadasının florası üzerinde çalışan Peter Forsskål tarafından doğrudan Arapça karşılığı kullanarak kurulmuştur. Bitkilerin külleri cam yapımında kullanılmıştır. Ayrıca gıda amaçlı da tüketilir. Cinse bağlı bazı türlerden siyah ya da kırmızı renkli boya elde edilir.

Kocaeli’ndeki türler

Suaeda maritima

Suaeda maritima

Yatık cirim