İçeriğe geç

Podospermum canum (Teke sakalı)

Tekesakalı


Dolaşım

Bitkiler › Papatya takımı › Papatyagiller › Tekesakalı › Teke sakalı

Dağılımı

Bitki doğal olarak Ortadoğu, Kafkasya ve Avrupa’da yayılış gösterir.

Genel bilgiler

Bazı kaynaklarda Scorzonera cana olarak geçer. 5 ila 60 cm büyüyebilir. Tüysüz ya da havlı, kök gövdesi silindirik ve yaprak kalıntıları ile taç oluşturur. Taban yaprakları düz ila az teleksi, 3 ila 20 cm uzunluğunda, bölümler şeritsi ila şeritsi mızraksı, havlı ya da yünlü ila tüysüzdür. Gövde başına 1 ila 7 arası çiçek başı görülür. Çiçek başları 13 ila 30 mm uzunluğundadır. Dıştaki filariler 3 ila 6 mm uzunluğunda, mızraksı ila yumurtamsı mızraksı, içtekiler 8 ila 20 mm uzunluğunda ve mızraksıdır. Çiçekler sarı renkli ve iç filarilerin 1,5 katı uzunluğundadır. Kapçık 7 ila 10 mm uzunluğunda ve 1,5 mm genişliğinde, silindirik, belirgin çıkıntılı ve tüysüzdür. Sorguç tüyleri beyaz renklidir.

Gözlem

Yamaçlar, orman açıklıkları ve çayırlarda görülür. İzmit, Gebze ve Dilovası ilçelerinde gözlemlenmiştir.

Yaygın adları

Tekesakalı, Yakı Otu, Yemlik, Dedesakalı, Karakök.

Çiçek zamanı

Mayıs-Ağustos ayları.

Yükseklik

300-1600 metre arası.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca “ayaklı tohum” anlamına gelir. Kapçık yapısına işaret eder. Cinsin Türkçe adı olan “tekesakaklı” Tragopogon (Yemlik) cinsinin klasik adıdır. Tür adı Antik Yunanca “ağarmış” anlamına gelir. Türün tüy durumuna işaret eder.

Fotoğrafları

Literatür

Verzeichness der Pflanzen des Caspischen Meeres 62. 1831. C.A.Mey.

Bir Yorum Yazın