Tragopogon (Yemlik)

Tanımı

Tek, iki ya da çok yıllık otlardır. Gövde dik, dallı ya da dalsızdır. Yapraklar basit, kenarları düz, şeritsi ila mızraksıdır. Çiçek başları uzun çiçek sapı üzerinde tektir. Çiçekler mor ya da sarı renklidir. Kapçık gagalıdır. Cins büyük ölçüde Avrasya’ya özgüdür. Bazı türleri yaygın biçimde sebze olarak tüketilir.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca keçi sakalı anlamına gelir. Uzun sorguç tüylerine işaret eder.

Görüşünüzü Yazın