Asterales (Papatya takımı)

Özet

Asterales (Papatya takımı) çoğunlukla otsu bitkilerden oluşan dünyanın en kalabalık ikinci bitki ailesidir.

Hiyerarşi

Plantae

Bitkiler

Tanımı

Asterales (Papatya takımı) Orkidegillerden sonra en kalabalık çiçekli bitki takımıdır ve her on bitkiden biri bu takıma bağlıdır. Çoğunlukla otsu bitkilerden oluşmasına rağmen nadiren de olsa çalı ve ağaçları da ihtiva eder. Kök çoğunlukla kazık formunda olup ayrıca lifli kök sistemi ve nadiren kökgövde ile yumrulu gövde de görülmektedir. Bitkiler genellikle dik olmakla birlikte yükselici ve sürünücü türler de mevcuttur. Gövdeler otsu, silindirik ya da dallıdır. Yapraklar umumiyetle basit ya da nadiren bileşiktir. Bunlar karşılık, almaşlı ya da halkavi dizilişlidir. Ekseriyetle çok sayıda çiçekçik kompozit bir çiçek oluşturur ve bunlar tek ya da iki eşeyli olabilir. Çanak yapraklar pappus adı ile bilinir ve kıl, tüy ya da pullara indirgenmiştir. Taç yapraklar da genellikle tabanda kaynaşık ve uçlarından ayrıdır. Takımın ercikleri benzersiz bir morfolojiye sahiptir. Ya eşmerkezli bir tüpte kaynaşmışlar ya da genellikle boyuncuk etrafında bulunurlar ve yoğun bir şekilde bir araya gelirler.

Bitkiler purotandroz olup erkek organları dişi organlarından daha erken olgunlaşmaktadır. Ginokeum birleşik karpellidir. Çoğu türün 2 karpel ve bir lokülü vardır. Tozlaşma esnasında uzun dişi organ polenleri toplar ve depolar. Yumurtalık alt durumludur meyve ağırlıkla kapçıklardır. Çöl ve aşırı soğuk bölgeler dâhil olmak üzere neredeyse dünyanın her yerine yayılmışlardır. Ayçiçeği, marul, enginar gibi ekonomik değeri yüksek bitkilerin yanı sıra yüzlerce popüler süs bitkisini de bünyesinde barındırır. [WikiSpecies]

Etimoloji

Takım adını Aster cinsinden almaktadır.

Kocaeli’ndeki aileler

Gaillardia pulchella

Asteraceae

Papatyagiller

Asterales (Papatya takımı)

Campanulaceae

Çançiçeğigiller