Saponaria (Sabunotu)

Özet

Saponaria (Sabunotu) bazı türleri süs bitkisi olarak yetiştirilen, bazı türlerine de tıbbi amaçlarla başvurulan bir cinstir.

Hiyerarşi

Plantae

Bitkiler

Caryophyllales

Karanfil takımı

Caryophyllaceae

Karanfilgiller

Tanımı

Saponaria (Sabunotu) tek, iki ya da çok yıllık otlardan oluşan bir cinstir. Rizomlar sağlam ya da incedir. Gövdeler dik ila yayılıcı, basit ya da dallı ve silindiriktir. Tüysüz ya da salgılı veya salgısız tüylüdürler. Yapraklar saplı ya da sapsız, 3 damarlı, kaşıksı ila eliptik ya da yumurtamsı ve sivri ya da yuvarlak uçludur. Çiçek durumu salkım, talkım ya da başçık halindedir. Bırahte çift ve yapraksıdır. Çiçek sapı diktir. Çiçekler pembe ila beyaz tonlarındadır ve bitkiler yoğun çiçeklidir. Çanak darca silindirik ve çok damarlıdır. Çanak yapraklar yeşilimsi, kırmızımsı ya da morumsudur. Taç yapraklar beş adet olup çanaktan daha kısa ya da daha uzundur. Kapsüller silindirik ila yumurtamsıdır. Tohumlar kapsül başına 15 ila 75 adet, koyu kahverengi ve böbrek biçimlidir. Cins özellikle Avrupa, Akdeniz havzası ve Batı Asya’da yayılış gösterir ancak günümüzde dünyanın büyük bölümüne dağılmıştır. [Harita, Sinonimler, Türler]

Etimoloji

Cins adı Latince sabun anlamına gelir. Cinsin temizleyici özelliğine işaret eder. Özellikle Saponaria officinalis türünün yapraklarından üretilen sabun hassas/antika tekstil ürünlerini temizlemek için kullanılır. Türkçe adı olan sabunotu, Antik Yunanca sapon (σᾱ́πων) kökenlidir.

Kocaeli’ndeki türler