Caryophyllaceae (Karanfilgiller)

Özet

Caryophyllaceae (Karanfilgiller) çok sayıda popüler süs bitkisini barındıran kozmopolit ve kalabalık bir ailedir.

Hiyerarşi

Plantae

Bitkiler

Caryophyllales

Karanfil takımı

Tanımı

Caryophyllaceae (Karanfilgiller) tek, iki ya da çok yıllık otlar ile sarmaşıklar ve küçük ağaçlardan oluşan bir ailedir. Gövde dik ya da yatıktır. Yapraklar genellikle karşılıklı dizilişli, basit ve düzdür. Sitipül kuruzarsı, serbest ya da kaynaşık ve nadiren mevcut değildir. Çiçekler genellikle beş taç ve çanak yaprağa sahiptir. Çiçek sapı mevcuttur ya da çiçekler sapsızdır. Çanak yapraklar meyve zamanı kalıcı, 4 ya da 5 adet, otsu ya da kuruzarsı ve ucu külahlı ya da zaman zaman dikenlidir. Taç yapraklar yoktur ya da 4 ya da 5 adet, sıklıkla pençeli, ucu düz, çentikli ya da parçalıdır. Ercik 1 ila 5 adet ya da nadiren daha fazla sayıdadır. İplikçikler serbest ya da tabanda kısaca kaynaşıktır.

Yumurtalık sapsız ve tek bölümlüdür. Boyuncuk tek ya da 2 ya da 3 adettir. Tohum taslağı tek ya da nadiren iki adet ve dik ya da sarkıktır. Meyve kapsül ya da tek tohumlu fındıçık formundadır. Tohumlar meyve başına 1 ila 150 adet, sıklıkla kahverengi ya da siyah renkli, böbreksi ya da üçgensi ila küreseldir. Ilıman bölgeler ve Avrasya başta olmak üzere dünyanın büyük bölümünde yayılış gösteren ve 2500 üzerinde türe sahip kalabalık bir ailedir. Özellikle karanfil (Dianthus) ve nakıl (Silene) cinslerine ait çok sayıda tür ve varyetesi popüler süs bitkileridir. Aile ayrıca Antarktika’da bulunan iki çiçekli bitkiden birine de (Colobanthus quitensis) sahiptir. Ailenin büyük bölümü özellikle otsu bitkilerden oluşur. Ülkemizde karanfil olarak bilinen diğer bitki ise (Syzygium aromaticum) bu aileye bağlı olmayıp, mersingiller ailesine bağlıdır. [Cinsler, Sinonimler]

Etimoloji

Aile adını, Dianthus caryophyllus türünden almaktadır.

Kocaeli’ndeki cinsler

Agrostemma githago

Agrostemma

Buğdaykaramuğu

Caryophyllaceae (Karanfilgiller)

Arenaria

Kumotu

Atocion compactum

Atocion

Kanlıbasıra

Cerastium tomentosum

Cerastium

Boynuzotu

Dianthus corymbosus

Dianthus

Karanfil

Dichodon viscidum

Dichodon

Boynuzotu

Caryophyllaceae (Karanfilgiller)

Herniaria

Atyaran

Caryophyllaceae (Karanfilgiller)

Holosteum

Şeytanküpesi

Minuartia micrantha

Minuartia

Tıstısotu

Caryophyllaceae (Karanfilgiller)

Moehringia

Keleşot

Caryophyllaceae (Karanfilgiller)

Moenchia

Dördüzotu

Petrorhagia dubia

Petrorhagia

Feraceotu

Polycarpon tetraphyllum

Polycarpon

Kırkinciotu

Rabelera holostea

Rabelera

Urgancık

Caryophyllaceae (Karanfilgiller)

Sabulina

Kumtıstısı

Caryophyllaceae (Karanfilgiller)

Sagina

Saginotu

Saponaria officinalis

Saponaria

Sabunotu

Caryophyllaceae (Karanfilgiller)

Scleranthus

Kınavel

Silene coronaria

Silene

Nakıl

Spergula pentandra

Spergula

Delicekişniş

Caryophyllaceae (Karanfilgiller)

Spergularia

Remilotu

Stellaria aquatica

Stellaria

Kuşotu

Paronychia argentea

Paronychia

Etyaran