Neottia (Asalaksalep)

Tanımı

Neottia (Asalaksalep) genelde orman altlarında görülen ve bazı türleri tamamen klorofilden yoksun olan türleri içeren bir cinstir.

Hiyerarşi

Plantae

Bitkiler

Asparagales

Kuşkonmaz takımı

Orchidaceae

Salepgiller

Tanımı

Neottia (Asalaksalep) sağlam yapılı, yapraksız, klorofilsiz ve kahverengi bitkilerden oluşan bir cinstir. Rizomlar sürünücü, kısa ve kuş yuvasını andırır bir küme halindedir. Gövde dik, tabanda birkaç kılıflı bırahteli, yeşil ya da kırmızımsı kahverengi ve genellikle tektir. Bitkilerde yeşil yapraklar mevcuttu ya da değildir. Eğer yaprak varsa 2 adet, karşılıklı dizilişli, sapsız ya da neredeyse sapsız, yeşil renkli, zaman zaman beyaz damarlı, yumurtamsı, üçgensi-yumurtamsı, yumurtamsı-yüreksidir. Çiçek durumu terminal, sıkı ve çok sayıda ya da nadiren tek çiçeklidir. Sapı ise çıplak ya da havlıdır. Çiçek bırahteleri mevcut, genellikle yumurtalıktan daha kısa ve zarsıdır. Çiçekler küçük, burkuk, zarsı ya da etli, yeşil, mor, sarı, kahverengi ya da kırmızı renklidir. Çiçek sapı incedir.

Yumurtalık elipsoittir. Taç ve çanak yapraklar birbirine benzer. Çanak yapraklar serbest ve yayılıcıdır. Taç yapraklar sıklıkla daha dar ve çanak yapraklardan daha kısadır. Dudak iki lobludur, taç ve yapraklardan genellikle daha büyüktür ve mahmuz görülmez. Sütun neredeyse dik, düz ya da hafifçe yaysıdır. Pollinia iki adettir. Kapsül küçüktür. Cins kuzey yarımküreye özgüdür. [Harita, Sinonimler, Türler]

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca yuva anlamına gelir. Cinsin kök yapısı çok sayıda iç içe geçmiş kökten oluşur ve yüzeysel olarak kuş yuvasını andırır.

Kocaeli’ndeki türler

Neottia nidus-avis

Neottia nidus-avis

Asalak salep