Bellis (Koyungözü)

Özet

Bellis (Koyungözü) genelde çayırlar ve makilik alanlarda görülen ve bazı türleri bahar bazı türleri de güz mevsiminde çiçek açan bir cinstir.

Hiyerarşi

Plantae

Bitkiler

Asterales

Papatya takımı

Asteraceae

Papatyagiller

Tanımı

Bellis (Koyungözü) genellikle 5 ila 20 cm büyüyebilen ve tek ya da çok yıllık otlardan oluşan bir cinstir. Gövde diktir ve gövde başına tek çiçek başı bulunur. Yapraklar tabanda rozet halinde ya da almaşlı dizilişlidir. Yaprak ayası tek damarlı, ters yumurtamsı-kaşıksı ila yuvarlak, kenarları kütdişli-testere dişli ve kılçıksı tüylüdür. Çiçek başları ışınsal ve tektir. İnvolukrum yarı dairesel, 4 ila 6 mm uzunluğunda ve 9 ila 13 mm genişliğindedir. Filari iki sıra halinde 13 ila 14 adet, tek damarlı, diködrtgensi, uzunlukları neredeyse eşit, otsu ve kenarları düzdür. Çiçek tablası konik ve çukurludur. Dilsi çiçekler 35 ila 90 adet, dişi, verimli ve taç beyaz ya da pembe renklidir. Disk çiçekleri 60 ila 80 adet, erselik, verimli, beş loblu, dik ya da kavisli, üçgensi ve sarı renklidir. Başçık tabanda küttür. Kapçık ters koniksi ve sıkıştırılmıştır. Sorguç mevcut değildir.

Cins Avrupa, Asya ve kuzey Afrika’ya özgüdür ancak günümüzde Amerika kıtasına da yayılmıştır. Bitki samimiyet ve masumiyeti simgeler. [Harita, Sinonimler, Türler]

Etimoloji

Cins adı, Libya kralının torunu Bellides’in (Bellidēs) adını taşımaktadır. Bellides, kırlarda bir başına dans ederken, mevsimlerin ve bitkilerin büyümesinin tanrısı olan Vertumnus’un dikkatini çeker. Vertumnus onu yakalamak istediğinde de Bellides, papatyaya dönüşür. Ayrıca Latince savaş anlamına gelen bellum kelimesinden de türetilmiş olabilir. Çünkü bitkilerin özsuyu kılıç ve mızrakların ucunu bağlamak için kullanılan bağları ıslatmak için kullanılmıştır. Söylenceye göre çiçeklerin kraliçesi tüm çiçeklerin davetli olduğu bir şölen tertipler. Utangaç olması nedeniyle Bellis çiçeğinin kraliçeyi tebrik ettiği sözleri bir fısıltı olarak çıkar ancak rüzgar sözlerini kraliçeye taşır. Kraliçe Bellis’e utanmaması gerektiğini söyler ve bunun üzerine Bellis utanarak kızarır. Bellis çiçeklerinin taç yapraklarında yaygın olarak görülen kırmızılık bu hikaye ile anlam kazanır.

Kocaeli’ndeki türler

Bellis (Koyungözü)

Bellis annua

Akbubeçlik

Bellis perennis

Bellis perennis

Koyungözü