Onobrychis gracilis (Zarif korunga)

Tanımı

40 ila 70 cm büyüyebilir. Gövde yükselici ya da dik olup tabanda odunsudur. Yapraklar 5 ila 9 arası dar, şeritsi ya da şeritsi dikdörtgensi yaprakçıktan oluşur. Bunlar 12 ila 18 mm uzunluğunda ve 2 ila 3 mm genişliğinde ve seyrek tüylüdür. Kulakçık beyaz, kaynaşık ve 5 mm uzunluğundadır. Çiçek sapı yapraklardan daha uzundur. Çiçeklenme dardır. Çanak tüysüz, 4 ila 5 mm uzunluğundadır. Taç pembe renklidir. Bayrakçık 5 ila 7 mm, kanatçıklar 2 ila 3 mm, kayıkçık 4 ila 5 mm uzunluğundadır. Meyve 2,5 ila 5 mm uzunluğundadır.

Gözlem bilgileri

Bitki doğal olarak Balkanlar ve Kafkasya’da yayılış gösterir. [HaritaSinonimlerHerbaryum] Kayalık yamaçlar, yol kenarı ve tarlalarda görülür. Körfez ilçesinden kayıt bildirilmiş ancak henüz gözlemlenememiştir. Nisan ve haziran ayları arasında çiçek açar. Deniz seviyesinden 1500 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Türkçe adları

Dilimizde zarif korunga adı ile bilinmektedir.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca eşek yemi anlamına gelir. İlk defa Dioscorides tarafından kullanılmıştır ve cinsin diğer otçul hayvanlar tarafından tercih edilmemesine rağmen eşekler tarafından iştahla tüketilmesine işaret eder. Tür adı Latince zarif/ince anlamına gelir. Türün genel görünümüne işaret eder.