İçeriğe geç

Onobrychis gracilis (Zarif korunga)


Dolaşım

Bitkiler › Bakla takımı › Baklagiller › Korunga › Zarif korunga

Dağılımı

Bitki doğal olarak Balkanlar ve Kafkasya’da yayılış gösterir.

Genel bilgiler

40 ila 70 cm büyüyebilir. Gövde yükselici ya da dik olup tabanda odunsudur. Yapraklar 5 ila 9 arası dar, şeritsi ya da şeritsi dikdörtgensi yaprakçıktan oluşur. Bunlar 12 ila 18 mm uzunluğunda ve 2 ila 3 mm genişliğinde ve seyrek tüylüdür. Kulakçık beyaz, kaynaşık ve 5 mm uzunluğundadır. Çiçek sapı yapraklardan daha uzundur. Çiçeklenme dardır. Çanak tüysüz, 4 ila 5 mm uzunluğundadır. Taç pembe renklidir. Bayrakçık 5 ila 7 mm, kanatçıklar 2 ila 3 mm, kayıkçık 4 ila 5 mm uzunluğundadır. Meyve 2,5 ila 5 mm uzunluğundadır.

Gözlem

Kayalık yamaçlar, yol kenarı ve tarlalarda görülür. Körfez ilçesinden kayıt bildirilmiş ancak henüz gözlemlenememiştir.

Yaygın adları

Zarif korunga.

Çiçek zamanı

Nisan-Haziran ayları.

Yükseklik

0-1500 metre arası.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca “eşek yemi” anlamına gelir. İlk defa Dioscorides tarafından kullanılmıştır ve cinsin diğer otçul hayvanlar tarafından tercih edilmemesine rağmen eşekler tarafından iştahla tüketilmesine işaret eder. Tür adı Latince “zarif/ince” anlamına gelir. Türün genel görünümüne işaret eder.

Literatür

Enumeratio Plantarum 74 1822. Besser

Bir Yorum Yazın