Nymphaeaceae (Nilüfergiller)


Dolaşım

BitkilerNilüfer takımı › Nilüferligiller

Genel bilgiler

Çiçeklerin gösterişli olması, doğrudan suyun üzerinden çıkması, bazı türlerin gece ve bazı türlerin de gündüz açması nedeniyle çok sayıda kültürel ve dinsel anlamlar kazanmış bir ailedir.

Aile anahtarı

Sürünücü rizomları ve yüzücü yüreksi yaprakları olan sucul ve çok yıllık otlardan oluşan bir ailedir. Çiçekler tek, çok simetrili, üstdurumlu yumurtalık ya da altdurumlu yumurtalıklıdır. Ercik çok sayıdadır. Yumurtalık birleşik karpellidir. Tohum taslağı çok sayıdadır ve hücrelerin iç duvarlarında taşınır. Meyve kapsül formundadır.

1. Taç yapraklar beyaz renkli; yaprakların yanal damarları anastomozdur. 2. Nymphaea (Nilüfer)
1. Taç yapraklar sarı renkli; yaprakların yanal damarları çatallı fakat anastomoz değildir 1. Nuphar (Sarı nilüfer)

Literatür

Annals of Botany 2: 70. 1805. Salisb.