Isoetales (Çimeğreltisi takımı)

Kocaeli’ndeki aileler
Tanımı

Sucul ya da yarı sucul bitkilerden oluşan bir takımdır. Takıma bağlı tek aile ve tek cins vardır.

Etimoloji

Takım adını, Isoetes cinsinden almaktadır.