Helleborus (Çöpleme)

Tanımı

Çok yıllık otlardan oluşan bir cinstir. Yapraklar iri, ayaksı ya da parmaksıdır. Çiçek kurulu talkım halindedir. Cins özellikle Balkanlar olmak üzere Avrupa ve Asya kıtasına özgüdür. Bitki zekayı simgeler.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca hayvan gıdası anlamına gelir. İnsanlara karşı zehirli olan türün bazı vahşi hayvanlar tarafından tüketilmesine işaret eder.

Tarihi

Kötü ruhları uzaklaştırmak amacıyla evleri arındırmak ve kutsamak için kullanılırdı. Bitki ayrıca nazar ve büyüye karşı sığırları korumak için de kullanılırdı. Dinsel ayinlerde de kullanılan bitkinin etrafına kılıçla bir daire çiziliyor, Apollon ve Aesculapius’a dua ediliyordu. Bu ayinle birlikte, gelecek yılda olacakların öngörülebileceğine inanılıyordu.

Kocaeli’ndeki türler

Helleborus orientalis

Helleborus orientalis

Çöplemecik