Callistephus (Çinpapatyası)

Özet

Callistephus (Çinpapatyası) sayısız formu bulunan ve dünyanın neredeyse tamamında yetiştirilen meşhur monotipik bir cinstir.

Hiyerarşi

Plantae

Bitkiler

Asterales

Papatya takımı

Asteraceae

Papatyagiller

Tanımı

Callistephus (Çinpapatyası) tek ya da iki yıllık otlardan oluşan bir cinstir. Yapraklar almaşlı dizilişli, gövdede ve kenarları loblu ya da testere dişlidir. Kömeç iri, ışınsal, tek ve gövde ile dalların ucunda terminaldir. İnvolukrum yarı küreseldir. Filariler 2 ya da 3 sıra halinde, kiremitsi dizilişli, en dıştaki sıradakiler daha iri, yaprak benzeri, içteki sıradakiler kısa ve kuruzarsı kenarlıdır. Çiçek tablası düz ya da neredeyse dışbükey, peteksi ve kısa paleya zaman zaman mevcuttur. Dilsi çiçekçikler 1 ya da 2 sıra halinde, genellikle kırmızı mor renkli, düz kenarlı ya da uçlarında sığ biçimde iki dişlidir.

Tüpsü çiçekçikler erselik, çok sayıda, sarı renkli, çansı ve sığ biçimde beş lobludur. Başçık tabanı küt ve düzdür. Boyuncuk dalları düzleştirilmiş ve tırnakları üçgensi mızraksıdır. Kapçık ters mızraksı, hafifçe sıkıştırılmış, seyrek biçimde saplı salgılı, iki kabarık çizgili ve her iki tarafında da tek damarlıdır. Sorguç üç sıralıdır. En dıştaki sıra kalıcı ve kısa pulludur. İçteki sıralar, dökülücü, uzun ve sakallı kıllıdır. Cins Moğolistan ve Çin’de yayılış gösterir ancak süs bitkisi değeri nedeniyle günümüzde dünyanın büyük bölümünde yetiştirilmektedir. [HaritaTürler, Sinonimler]

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca güzel taç anlamına gelir ve bu bağlamda kömeçlerin göz alıcılığına dikkat çekmektedir.

Kocaeli’ndeki türler

Callistephus chinensis

Callistephus chinensis

Çin papatyası