Staphylea (Ağızlıkçalısı)

Tanımı

Çalı ya da ağaçlardan oluşan bir ailedir. Yapraklar almaşlı ya da karşılıklı dizilişli, kulakçıklı, üç yaprakçıklı ya da teleksidir. Çiçekler genellikle erselik ve çok simetrilidir. Taç, çanak yaprak ve ercik beş adettir. Cins kuzey yarımküreye özgüdür. Bitki gülünçlüğü simgeler.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca üzüm salkımı anlamına gelir. Antik Yunanca tam adı staphylodendrondur ve kümeleri olan ağaç anlamına gelir. Her durumda çiçek kurulunun salkım biçiminde olmasına işaret eder.

Kocaeli’ndeki türler

Staphylea pinnata

Staphylea pinnata

Ağızlıkçalısı