İçeriğe geç

Eriobotrya (Yenidünya)


Dolaşım

BitkilerGül takımıGülgiller › Yenidünya

Genel bilgiler

Dikensiz çalı ya da ağaçlardan oluşan bir cinstir. Yapraklar her dem yeşil, basit ve iridir. Çiçek kurulu tepede bileşik salkım halindedir. Çiçekler beyaz renkli ve çanak lobları kalıcıdır. Cins doğu Asya’ya özgüdür.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca “yünlü üzüm salkımı” anlamına gelir. Meyvelerin küme halinde görülmesine işaret eder. Cinsin Türkçe adı olan “yenidünya” açık bir bağlantıya sahip değildir, çünkü cins eskidünya orijinlidir. Beri taraftan bazı kaynaklar ağacın Türkiye’ye Amerika kıtası (yenidünya) üzerinden geldiğini kaydetmektedir.

Literatür

Transactions of the Linnean Society of London 13(1): 96, 102. 1821. Lindl.