Athyrium (Yeleğreltisi)

Tanımı

Genellikle karasal eğrelti otlarından oluşan bir cinstir. Gövdeler kısaca sürünücü ya da yükselici olup sitolon görülmez. Rizom pulları sivridir. Yapraklar tekdüze, 2 teleksi, nihai telek az teleksi ve kış aylarında ölücüdür. Sori dikdörtgensi ya da küresel, induzyum tam gelişmemiş ya da şeritsi dikdörtgensi ve saçaklıdır. Damarlar serbest, basit ya da çatallıdır. Cins dünyanın büyük bölümünde yayılış gösterir.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca kapısız anlamına gelir. Sorinin kapalı olmasına işaret eder.

Kocaeli’ndeki türler

Athyrium filix-femina

Athyrium filix-femina

Yeleğreltisi