Polypodiales (Eğrelti takımı)

Bitkiler › Eğrelti takımı

Eğrelti otları olarak bilinen bitkilerden oluşan bir takımdır.

Aspleniaceae

(Saçakotugiller)

Dennstaedtiaceae

(Eğreltigiller)

Polypodiaceae

(Benlieğreltigiller)

Pteridaceae

(Baldırıkaragiller)