İçeriğe geç

Alopecurus pratensis (Çayır tilkikuyruğu)

Bitkiler › Buğday takımı › Buğdaygiller › Tilkikuyruğu › Çayır tilkikuyruğu

Avrupa-Sibirya elementi, Asgari endişe (LC).

40 ila 100 cm büyüyebilir. Yığınsı bir bitkidir. Gövde dik, tabandan dirsekli yükselici, çıplak, pürüzsüz ve 2 boğumludur. Yaprak kılıfı pürüzsüz ve silindiriktir. Dil 1 ila 2,5 mm uzunluğunda ve yukarıda hafifçe yırtık pırtıktır. Yapraklar 1,5 ila 8 cm uzunluğunda, 5 mm genişliğinde, şeritsi ve tüysüzdür. Çiçek kurulu 3,3 ila 5,7 cm uzunluğunda, 6 ila 7 mm genişliğinde, yeşil ila morumsu, oval ila silindiriktir. Dışkavuz 5 ila 10 mm genişliğindedir. Başakçıklar mızraksı dikdörtgensi ila eliptik ve 4 ila 6 mm uzunluğundadır. İçkavuzlar, dışkavuzlarla aynı uzunlukta ya da hafifçe daha uzundur.

Bitki doğal olarak Asya ve Avrupa’da yayılış gösterir. [Harita|Sinonimler|Herbaryum]

Nemli çayırlarda görülür. İzmit ilçesinde gözlemlenmiştir.

Dilimizde Çayır tilkikuyruğu adı ile bilinmektedir.

Mayıs ve temmuz ayları arasında çiçek açar.

Deniz seviyesinden 800 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Doğan, Hüseyin (2022). Alopecurus pratensis (Çayır tilkikuyruğu) - Kocaeli Bitkileri. Erişim adresi: https://kocaelibitkileri.com/alopecurus-pratensis/ Erişim tarihi: 7 February 2023

Bir Yorum Yazın