Actinidia (Kivi)

Tanımı

Odunsu ve çoğunlukla yaprak dökücü çalılardan oluşan bir cinstir. Yapraklar almaşlı dizilişli ve basit, uzun saplı ve dişli kenarlıdır. Çiçekler koltuklarda tek ya da küme halinde, genellikle beyaz renkli ve beş taç yapraklıdır. Çoğunlukla erkek ve dişi çiçekler farklı bitkilerde bulunur. Meyve iri bir üzümsüdür ve çok sayıda tohum barındırır. Çoğu türün meyvesi yenilebilirdir. Cins büyük ölçüde Uzakdoğu’ya özgüdür.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca tekerlek anlamına gelir. Çiçeklerin belirgin dairesel yapısına işaret eder. Ancak bu kesin bir çıkarsama olmaktan uzaktır. Cins adından çok sayıda farklı etimolojik yönelim bulmak mümkündür. Cinsin kökenindeki “ἀκτίς” kelimesi “kol, parlak, huzme, vb.” anlamlara da gelir. Ancak her durumda atıf çiçekleredir.

Kocaeli’ndeki türler