Ephedra (Denizüzümü)

Tanımı

Çalılardan oluşan bir cinstir. Yapraklar karşılıklı ya da halkavi dizilişlidir. Erkek çiçekler 2 ila çok sayıda demet halindedir. Dişi çiçekler tek ya da çift halindedir. Meyve üzümsü olup iki tohumludur. Cins dünyanın büyük bölümünde yayılış gösterir. Zerdüşt dininde kutsal kabul edilen Haoma ağacının Ephedra olduğuna dair görüşler mevcuttur. Bu ağaç ab-ı hayat iksiri verir. Hürmüz tarafından cennete dikilen ilk ağaçtır ve tüm bitkilerin tohumlarını taşır. Ağaçta iki kuş vardır; kartal ve baykuş. Kartal her havalandığında dallardan tohumlar dökülür ve baykuş da bu tohumları toplayarak yeryüzüne yayar.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca üstüne oturan anlamına gelir. Cinsin eklemli gövdelerine işaret eder.

Kocaeli’ndeki türler