Site icon Kocaeli Bitkileri

Zosteraceae (Denizotugiller)

Özet

Zosteraceae (Denizotugiller) sığ deniz çökeltilerinin stabilize edilmesi için kullanılan sucul bitkilerden oluşan bir ailedir.

Hiyerarşi

Plantae

Bitkiler

Alismatales

Kurbağakaşığı takımı

Tanımı

Zosteraceae (Denizotugiller) bir evcikli, denizde görülen çok ya da nadiren tek yıllık otlardan oluşan bir ailedir. Rizomlar sürünücü ya da yumrulu ve monopodiyaldir. Kısa sürgünler birkaç ikili dizilişli, kılıflı tabanlı, uçları düz ya da minik dişçikli, şeritsi yapraklıdır. Yapraklar almaşlı dizilişli ve basittir. Yaprak ayası paralel damarlı ve zaman zaman bir orta damarlıdır. Kılıflar zarsı, sıkıştırılmış, kulaksı ve dilsidir. Çiçekli sürgünler yanal ya da terminaldir. Çiçek durumu basit ya da dallı, yaprak benzeri sıpata tarafından çevrilmiş bir ya da birkaç adet koçandır. Erkek ve dişi çiçekler koçanda almaşlı dizilişlidir. Erkek çiçekler tek ve sapsız erciklidir. Çiçek örtüsü mevcut değildir. Taç yaprak mevcut değildir. Çiçekler minik ve düzleştirilmiş bir eksen üzerinde iki sıra halinde sapsızdır. Ercik 1 adet ve sapsızdır. Polenler ipliksi olup bu sayede su altında kolayca dağılabilirler. Meyve ± elipsoit kapçık olup düzensiz biçimde çatlar.

Aile dünyanın tüm okyanuslarında ve denizlerinde görülmektedir. Temiz, dalgasız, sığ olan acı ve tuzlu sularda deniz altı çayırları olarak da bilinen sık örtüler oluşturur. Bitkiler genellikle tüm döngülerini su altında tamamlamaktadır. [Cinsler]

Etimoloji

Aile adını, Zostera cinsinden almaktadır.

Kocaeli’ndeki cinsler

Zostera

Denizotu

Exit mobile version