Zosteraceae (Denizotugiller)

Tanımı

Denizde görülen çok yıllık otlardan oluşan bir ailedir. Rizomları sürünücüdür. Aile dünyanın tüm okyanuslarında ve denizlerinde görülür. Bir evcikli, deniz suyunun içinde görülen çok yıllık bitkilerden oluşan bir ailedir. Rizomlar sürünücü ve monopodiyaldir. Kısa sürgünler birkaç ikili dizilişli, kılıflı tabanlı, uçları düz ya da minik dişçikli, şeritsi yapraklıdır. Kılıflar zarsı, sıkıştırılmış, kulaksı ve dilsidir. Çiçekli sürgünler yanal ya da terminaldir. Çiçek kurulu yaprak benzeri sıpata tarafından çevrilmiş bir spadikstir. Erkek ve dişi çiçekler spadikste almaşlı dizilişlidir. Erkek çiçekler tek ve sapsız ercikli. Polen ipliksidir. Meyve ± elipsoit kapçıktır.

Etimoloji

Aile adını, Zostera cinsinden almaktadır.

Kocaeli’ndeki cinsler

Zostera noltii

Zostera

Denizotu