Zostera noltii (Bodur denizotu)

derleyen:

cins:

Tanımı

Bazı kaynaklarda Zostera noltei olarak geçmektedir. Yapraklar dikey üç düzensiz damarlı ve küt, uçlarında çentiklidir. 22 cm uzunluğundadır ve yüzmelerini sağlayan hava boşluklarına sahiptirler. Birkaç erkek ve dişi çiçek kısa mızraksı gövdede büyür. Çiçek açan sürgünler 10 cm uzunluğunda ve yanaldır. Tohumlar beyaz renkli, pürüzsüz ve 2 mm uzunluğundadır. Meyveler temmuz ayında olgunlaşır. Mayıs ve haziran aylarında çiçek açar. Erkek çiçekler bulundukları suyla aynı yoğunluğa sahip polen şeritlerini serbest bırakırlar ve bunlar dişi çiçekleri bularak döllerler. Tohum kapsülleri su kabarcığı içerir ve böylece suyun üzerinde kalarak uzak mesafelere gidebilirler. Olgunlaşan kapsül bölünür ve tohum dibe batarak orada çimlenir. Bitkiler çok sayıda sucul canlı için barınma ve üreme alanı oluşturur ve ayrıca çeşitli sucul kuşlar için besin kaynağıdır.

Gözlem bilgileri

Doğal olarak Akdeniz, Karadeniz ile Hazar ve Aral göllerinde yayılış gösterir. [HaritaSinonimler] Denizde görülür. İzmit ilçesinden kayıt bildirilmiş ancak henüz gözlemlenememiştir. Mayıs ve haziran ayları arasında çiçek açar. Denizin içinde gözlemlenebilir.

Türkçe adı

Dilimizde bodur denizotu adı ile bilinmektedir.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca kuşak anlamına gelir. Cinsin yaprak yapısına işaret eder. Tür 24 Aralık 1791 – 18 Şubat 1875 tarihleri arasında yaşamış Alman bitki bilimci Ernst Ferdinand Nolte’a adanmıştır.