Zostera noltii (Bodur denizotu)

derleyen:

Özet

Zostera noltii (Bodur denizotu), bilhassa ekonomik açıdan önemli balık ve deniz kabukluları için üreme ve barınma alanı sağlayan bir bitkidir.

Hiyerarşi

Plantae

Bitkiler

Alismatales

Kurbağakaşığı takımı

Zosteraceae

Denizotugiller

Zostera

Denizotu

Tanımı

Zostera noltii (Bodur denizotu) halihazırda bazı kaynaklarda Zostera noltei olarak geçmektedir. Rizomlar deniz tabanın hemen altında ve sürünücüdür. Rizomdaki düğümlerin her birinden 2 ila 5 adet yaprak çıkar, ayrıca düğümler bitkiyi tabana sabitleyen kısa köklere sahiptir. Yapraklar dikey üç düzensiz damarlı ve küt, uçlarında çentiklidir. 22 cm uzunluğundadır ve yüzmelerini sağlayan hava boşluklarına sahiptirler. Birkaç erkek ve dişi çiçek kısa mızraksı gövdede büyür. Çiçek açan sürgünler 10 cm uzunluğunda ve yanaldır. Tohumlar beyaz renkli, pürüzsüz ve 2 mm uzunluğundadır.

Meyveler temmuz ayında olgunlaşır. Erkek çiçekler bulundukları suyla aynı yoğunluğa sahip polen şeritlerini serbest bırakırlar ve bunlar dişi çiçekleri bularak döllerler. Tohum kapsülleri su kabarcığı içerir ve böylece suyun üzerinde kalarak uzak mesafelere gidebilirler. Olgunlaşan kapsül bölünür ve tohum dibe batarak orada çimlenir. Tohumlar ayrıca kuşların ayaklarına yapışarak ya da bağırsaklarında taşınarak da dağılmaktadır. Bitkiler çok sayıda sucul canlı için barınma ve üreme alanı oluşturur ve ayrıca çeşitli sucul kuşlar için besin kaynağıdır.

Gözlem bilgileri

Doğal olarak Akdeniz, Karadeniz ile Hazar ve Aral göllerinde yayılış gösterir. [HaritaSinonimler] Denizde görülen bitki mayıs ve haziran ayları arasında çiçek açmaktadır. İzmit ilçesinden daha evvel kayıt bildirilmiş olan bitkiyi henüz gözlemleyemedik.

Türkçe adı

Dilimizde bodur denizotu adı ile bilinmektedir.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca kuşak anlamına gelir ve bu bağlamda cinsin yaprak yapısına işaret eder. Tür 24 Aralık 1791 – 18 Şubat 1875 tarihleri arasında yaşamış Alman bitki bilimci Ernst Ferdinand Nolte’a adanmıştır. Özellikle Almanya’nın bitki çeşitliliği üzerine yaptığı çalışmaları ile bilinmektedir.