İçeriğe geç

Zostera noltii (Bodur denizotu)

Bitkiler › Kurbağakaşığı takımı › Denizotugiller › Denizotu › Bodur denizotu

Sucul bitkiAsgari endişe (LC).

Bazı kaynaklarda Zostera noltei olarak geçmektedir. Yapraklar dikey üç düzensiz damarlı ve küt, uçlarında çentiklidir. 22 cm uzunluğundadır ve yüzmelerini sağlayan hava boşluklarına sahiptirler. Birkaç erkek ve dişi çiçek kısa mızraksı gövdede büyür. Çiçek açan sürgünler 10 cm uzunluğunda ve yanaldır. Tohumlar beyaz renkli, pürüzsüz ve 2 mm uzunluğundadır. Meyveler temmuz ayında olgunlaşır. Mayıs ve haziran aylarında çiçek açar. Erkek çiçekler bulundukları suyla aynı yoğunluğa sahip polen şeritlerini serbest bırakırlar ve bunlar dişi çiçekleri bularak döllerler. Tohum kapsülleri su kabarcığı içerir ve böylece suyun üzerinde kalarak uzak mesafelere gidebilirler. Olgunlaşan kapsül bölünür ve tohum dibe batarak orada çimlenir. Bitkiler çok sayıda sucul canlı için barınma ve üreme alanı oluşturur ve ayrıca çeşitli sucul kuşlar için besin kaynağıdır.

Doğal olarak Akdeniz, Karadeniz ile Hazar ve Aral göllerinde yayılış gösterir. [Harita|Sinonimler]

Denizde görülür. İzmit ilçesinden kayıt bildirilmiş ancak henüz gözlemlenememiştir.

Dilimizde Bodur denizotu adı ile bilinmektedir.

Mayıs ve haziran ayları arasında çiçek açar.

Denizin içinde gözlemlenebilir.

Doğan, Hüseyin (2022). Zostera noltii (Bodur denizotu) - Kocaeli Bitkileri. Erişim adresi: https://kocaelibitkileri.com/zostera-noltii/ Erişim tarihi: 29 January 2023

Bir Yorum Yazın