Zostera (Denizotu)

Özet

Zostera (Denizotu), çeşitli su kuşları için besin kaynağı olan, ayrıca rizom ve yaprakları da bazı bölgelerde tüketilen bitkilerden oluşan bir cinstir.

Hiyerarşi

Plantae

Bitkiler

Alismatales

Kurbağakaşığı takımı

Zosteraceae

Denizotugiller

Tanımı

Zostera (Denizotu) denizde görülen çok yıllık otlardan oluşan bir cinstir. Rizomları turuncu-kahverengi, sıkıştırılmış, düğümlerden köklenici ve sürünücüdür. Dik gövdeler tek yıllık, sıkıştırılmış ve çıplaktır. Kısır gövdeler kısadır ve rizomlu yaprakların koltuklarından yükselir. Çiçekli gövdeler terminal ya da yanal, kısır gövdelerden daha uzun, dallı ve her dal bir çiçek durumuna sahiptir. Yapraklar ikili dizilişli ve şeritsidir. Yaprak kılıfı sıkıştırılmış, sarılıcı, zarsı, kulaksı ve dilsidır. Yaprak ayası şeritsi, 3 ila 11 adet damarlı ve kenarları genellikle düzdür. Çiçek durumu terminal ya da yanaldır. Çiçekler koçanın bir yüzeyinde erkek ve dişi çiçekler olmak üzere iki sıra halinde dizilidir. Başçık tek ve sapsızdır. Meyve zarsı, silindirik ila yumurtamsı, tek tohumlu, kendi kendine açılmaz ya da düzensiz biçimde açılmaktadır. Meyvelerin kesesi vardır ve bu sayede su içinde yüzebilmektedirler. Tohumlar elipsoit ya da yumurtamsı, pürüzsüz ya da kabartılıdır.

Cinse bağlı türler ılıman kuşaktaki denizlerde, kumlu alt tabakada ya da haliçlerde bulunmaktadır. Genellikle su altında olan bitkiler zaman zaman yüzer halde de gözlemlenmektedir. Çeşitli su kuşları için önemli bir besin kaynağıdır. Ekonomik açıdan önemli bazı balık ve kabuklu deniz hayvanları için üreme alanı oluşturmaları nedeniyle değerlidirler. Rizomları ve yaprakları insanlar tarafından yerel düzeylerde besin olarak tüketilmektedir. Bazı bölgelerde şilte ve minderleri doldurmak için kullanılmasının yanı sıra çatıların kapatılmasında da kullanılmıştır. [Harita, Sinonimler, Türler]

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca kuşak anlamına gelir ve bu bağlamda cinsin yaprak yapısına işaret etmektedir.

Kocaeli’ndeki türler

Zostera (Denizotu)

Zostera noltii

Bodur denizotu