İçeriğe geç

Xeranthemum cylindraceum (Deli kağıtçiçeği)

Bitkiler › Papatya takımı › Papatyagiller › Kâğıtçiçeği › Deli kâğıtçiçeği

Süs bitkisi.

6 ila 100 cm büyüyebilir. Yapraklar 8 ila 90 mm uzunluğunda ve 1 ila 15 mm genişliğindedir. Çiçek başları erken dönemde mekiksi, oval ya da ters konik biçimde genişleyen ve 10 ila 15 mm uzunluğunda iç filarilidir. Dış filariler orta çizgiye kadar yünlü, yumurtamsı, tepede küt, saman renginde; içtekiler mızraksı tepede sivri, dilsi çiçekler soluk pembe ila koyu mor gri renkli ve kalıcıdır. Popüler bir süs bitkisidir. Güneşli bölgeleri ve kuru geçirgen toprakları tercih eder.

Bitki doğal olarak Avrupa, Kafkasya ve Ortadoğu’da yayılış gösterir. [Harita|Sinonimler|Herbaryum]

Çalılık ve steplerde görülür. İl genelinde yaygın olarak gözlemlenmiştir.

Dilimizde Deli kağıtçiçeği adı ile bilinmektedir.

Haziran ve temmuz ayları arasında çiçek açar.

Deniz seviyesinden 1100 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Doğan, Hüseyin (2022). Xeranthemum cylindraceum (Deli kağıtçiçeği) - Kocaeli Bitkileri. Erişim adresi: https://kocaelibitkileri.com/xeranthemum-cylindraceum/ Erişim tarihi: 29 January 2023

Bir Yorum Yazın