İçeriğe geç

× Festulolium (Yumakçimi)


Dolaşım

BitkilerBuğday takımıBuğdaygiller › Yumakçimi

Genel bilgiler

Yığınsı çok yıllık otlardan oluşan bir cinstir. Yaprak ayası düz ve tabanda kulaksıdır. Çiçek kurulu basit bir başak ya da sapsız başakçıkların oluşturduğu başak benzeri salkım ya da alttaki başakçıkların saplı üsttekiler ise sapsız ya da neredeyse sapsız olduğu bileşik salkım halindedir. Başakçıklar birkaç ya da çok sayıda çiçekçik bulundurur, bunlar eksen üzerinde eğikçe ya da sağ açılı dizilidir. Dışkavuzların uzunlukları birbirlerine eşittir ya da en alttaki daha kısa uzunlukta ya da yanal başakçıklara bastırılmıştır. İçkavuz kılçıklı ya da kılçıksızdır. Pulcuklar iki adettir. Ercik üç adettir. Başçıklar kapalıdır. Polenler genellikle verimsizdir. Daneler oluşmaz. Festuca (Yumak) ve Lolium (Çim) cinsine bağlı türlerin arasında meydana gelen doğal melezlerin oluşturduğu bir cinstir. Zamanla söz konusu melez türler, verimli, kaliteli ve dayanıklı olmaları nedeniyle aranan yem bitkileri haline gelmiştir.

Etimoloji

Cins adı Latince “Festuca ve Lolium” anlamına gelir. Cinsin, bu iki cinsin doğal melezi olmasına işaret eder.

Literatür

Synopsis der Mitteleuropäischen Flora 2: 768. 1902. Asch. & Graebn.

Exit mobile version