Buradasınız: Ana sayfa » Wiki Pages » Sayfa 2

Wiki Pages

Razi

Razi

Razi, büyük ölçüde İngilizce Wikipedia’nın Muhammad ibn Zakariya al-Razi maddesinden çevrilmiştir. Giriş Ebû Bekir Muhammed bin Zekeriyyâ er-Râzî (Farsça: ابوبكر محمّد زکرياى رازى) , Avrupa’da Rhazes olarak bilinen (854–925) Fars bilge, hekim, simyacı, filozof ve hekim. Ayrıca mantık, astronomi ve gramer üzerine de yazmıştır. Çeşitli disiplinlere köklü katkılarda bulunan 200’den fazla esere sahiptir ve özellikle gözlem ile keşiflere dayalı metinleri ile tıpta çok sayıda ilerlemenin öncülüdür. Deneysel tıbbın ilk savunucularından… Daha fazlasını oku »Razi

Kanun

Kanun

Kânûn, büyük ölçüde İngilizce Wikipedia’nın The Canon of Medicine maddesinden çevrilmiştir. Giriş el-Kânûn fi’t-Tıbb (القانون في الطب), tarafından beş cilt halinde kaleme alınmış bir tıp ansiklopedisidir ve 1025 yılında tamamlanmıştır. Eser, başta olmak üzere Yunan-Roma tıbbı ile İran, Çin ve Hint tıbbından etkilenen İslam dünyasının güncel tıp birikiminin genel bir bakışına sahiptir. Eser çok uzun bir süre tıp alanında otorite eser olarak kabul gördü. Hem Avrupa’da hem de Doğuda ders… Daha fazlasını oku »Kanun

Historia Plantarum

Historia Plantarum

Historia Plantarum, büyük ölçüde İngilizce Wikipedia’nın Historia Plantarum maddesinden çevrilmiştir. Giriş ‘un Historia Plantarum (Περὶ φυτῶν ἱστορία) adlı eseri, ‘nun , ‘un ve ‘in ‘sı ile birlikte antik çağda doğa bilimleri alanında yazılmış en önemli eserlerdendir ve Rönesans’a kadar batı medeniyetini etkilemiştir. Theophrastus, bitkilerin yapısına, üremesine ve büyümesine bakarak onları sınıflandırmış, ağaçlar, yabani otlar ile insan eli ile ekilen otlar olarak ayırmış ve bunları kullanımını irdelemiştir. Dokuzuncu cilt bitkilerin tıbbi… Daha fazlasını oku »Historia Plantarum

Theophrastus

Theophrastus

Theophrastus, büyük ölçüde İngilizce Wikipedia’nın Theophrastus maddesinden çevrilmiştir. Giriş Theophrastus (Yunanca: Θεόφραστος; MÖ c. 371 – c. 287), Midilli doğumlu ve Peripatetik okulunda Aristo’nun halefi Yunan bitki bilimci ve düşünür. Genç yaşında Atina’ya geldi ve Plato’nun okulunda eğitim gördü. Plato’nun ölümünden sonra eğitimine Aristo ile devam etti. Aristo Atina’dan kaçtığında, Lyceum’un başına geçti. Bundan sonra okula otuz beş yıl başkanlık etti ve bu süre zarfında okul büyük ölçüde gelişti. Bitkiler… Daha fazlasını oku »Theophrastus

De materia medica

De materia medica

De materia medica, büyük ölçüde İngilizce Wikipedia’nın De materia medica maddesinden çevrilmiştir. Giriş De materia medica (Yunanca Περὶ ὕλης ἰατρικῆς, Peri hulēs iatrikēs’in Latince karşılığı olup “Tıbbi Materyal Üzerine” anlamına gelir), tıbbi bitkiler ve onlardan elde edilebilecek ilaçların yer aldığı bir farmakopesidir. Beş ciltlik eser 50 ila 70 yılları arasında Roma ordusunda hekim olarak görev yapan Yunan hekim tarafından yazılmıştır. Rönesans’ta gözden geçirilmiş bitkilerle değiştirilene kadar 1500 yıldan fazla bir… Daha fazlasını oku »De materia medica

Dioscorides

Dioscorides

Dioscorides, büyük ölçüde İngilizce Wikipedia’nın Pedanius Dioscorides maddesinden çevrilmiştir. Giriş Pedanius Dioscorides (Yunanca: Πεδάνιος Διοσκουρίδης, c. 40–90), 1500 yıldır yoğun biçimde okunan (Περὶ ὕλης ἰατρικῆς, Tıbbi Materyal Üzerine)’nın yazarı Yunan hekim, eczacı ve bitki bilimci. Roma ordusunda hekim olarak görev yapmıştır. Dioscorides hayatı Anadolu’daki Kilikya bölgesinde kalan Anavarza’da doğdu, Tarsus’ta tıp eğitimi aldı ve eserlerini hocası Laecanius Arius’a adadı. Roma ordusunda hekim olarak görev yaptığı kaydedilse de, eserlerinde yer verdiği… Daha fazlasını oku »Dioscorides

İbnü'l-Baytâr

İbnü’l-Baytâr

İbnü’l-Baytâr, büyük ölçüde İngilizce Wikipedia’nın Ibn al-Baitar maddesinden çevrilmiştir. Giriş Ebû Muhammed Ziyâüddîn Abdullāh b. Ahmed el-Aşşâb el-Mâlekī ya da daha çok bilinen adıyla İbnü’l-Baytâr (ابن البيطار‎), (1197–1248), Endülüslü Arap eczacı, bitki bilimci, hekim ve bilim adamı. Bitki bilime en büyük katkısı, antikçağlardan beridir bilinen tıbbi bitki varlığına yaklaşık 400 yeni bitki eklemesi ve bunları sistematik bir biçimde yayımlamasıdır. İbnü’l-Baytâr hayatı İbnü’l-Baytâr, on ikinci yüzyılın sonunda Müslümanların kontrolündeki İspanya (Endülüs)’nın… Daha fazlasını oku »İbnü’l-Baytâr

Species Plantarum

Species Plantarum

Species Plantarum, büyük ölçüde İngilizce Wikipedia’nın Species Plantarum maddesinden çevrilmiştir. Species Plantarum (“Bitki Türleri”) tarafından 1753’te yayımlanan ve o dönemde bilinen tüm bitki türlerinin cinslere göre sınıflandırıldığı bir eserdir. Eser, ikili adlandırma sistemini tutarlı bir şekilde uygulayan ilk çalışmadır ve bitkilerin bilimsel olarak isimlendirilmesi için başlangıç noktası olmuştur. Yayınlanma Species Plantarum 1 Mayıs 1753 tarihinde Laurentius Salvius tarafından Stockholm’de iki cilt halinde yayımlanmıştır. Eserin ikinci baskısı 1762–1763 yılları arasında yayımlandı.… Daha fazlasını oku »Species Plantarum

Carl Linnaeus

Carl Linnaeus

Carl Linnaeus, büyük ölçüde İngilizce Wikipedia’nın Carl Linnaeus maddesinden çevrilmiştir. Kocaeli florasında L. tarafından tanımlanan taksonlar için bakınız. Giriş Carl Linnaeus (23 Mayıs 1707 – 10 Ocak 1778), ayrıca soyluluk ünvanı ile Carl von Linné olarak bilinen İsveçli bitki bilimci, zoolog ve hekim. Biyolojide ikili adlandırma sistemine resmiyet kazandırmıştır ve bu nedenle “modern taksonominin babası” olarak bilinir. Eserlerini genellikle Latince yazmıştır ve adını Carolus Linnæus (1761 yılından sonra Carolus a… Daha fazlasını oku »Carl Linnaeus

İbn Sînâ

İbn Sînâ

İbn Sînâ, büyük ölçüde İngilizce Wikipedia’nın Avicenna maddesinden çevrilmiştir. Giriş İbn Sînâ (Farsça: ابن سینا‎), Ebu Ali Sina (ابوعلی سینا), Pir Sina (پورسینا) ya da Batı Medeniyetinde sıklıkla Avicenna (y. 980 – Haziran 1037) olarak bilinen, İslâm Altın Çağı’nın en önemli hekim, astronom, düşünür ve yazarlarından biri ve erken modern tıbbın babası olarak kabul edilen Fars bilge. İbn Sinâ aynı zamanda “modernite öncesinin en etkili filozofu” olarak da tanımlanır. Aristo… Daha fazlasını oku »İbn Sînâ