Buradasınız: Ana sayfa » Wiki Pages » Dioscorides

Dioscorides

Dioscorides, büyük ölçüde İngilizce Wikipedia'nın Pedanius Dioscorides maddesinden çevrilmiştir.

Dioscorides’in bir çizimi. [kaynak]

Giriş

Pedanius Dioscorides (Yunanca: Πεδάνιος Διοσκουρίδης, c. 40–90), 1500 yıldır yoğun biçimde okunan De materia medica (Περὶ ὕλης ἰατρικῆς, Tıbbi Materyal Üzerine)’nın yazarı Yunan hekim, eczacı ve bitki bilimci. Roma ordusunda hekim olarak görev yapmıştır.

Dioscorides hayatı

Anadolu’daki Kilikya bölgesinde kalan Anavarza’da doğdu, Tarsus’ta tıp eğitimi aldı ve eserlerini hocası Laecanius Arius’a adadı.123 Roma ordusunda hekim olarak görev yaptığı kaydedilse de, eserlerinde yer verdiği bitkiler Yunanca konuşulan Doğu Akdeniz’de görülen bitkiler olup, bu bölge dışında orduda hizmet vermiş olabileceği ihtimali zayıftır.4 Pedanius adı Latincedir ve bu isim Romalı bir soylunun Roma vatandaşı olması için onu desteklediği anlamına gelir.5

İskenderiye ve Atina’da tıp eğitimi aldıktan sonra Neron (MS 54-68) ve Vespasianus (MS 69-79) ordularında hekim olarak görev almıştır. Bu görevleri sırasında başta Anadolu olmak üzere doğu illeri gezmiştir. Bu görevleri sırasında bitkilerle ilgilenmiştir. Eser ilerleyen yüzyıllarda Arapçaya Kitab-al Haşayiş olarak çevrilmiştir.

Dioscorea cinsi ve Valeriana dioscoridis türü onun adını taşımaktadır.

Kaynakça

  1. İthaf şöyledir: “Senin ısrarın üzerine malzemelerimi beş kitapta bir araya getirdim ve bana karşı duyduğun duyguların şükran borcumu yerine getirmek için eserimi sana ithaf ediyorum”
  2. Stobart, Anne (2014). Critical Approaches to the History of Western Herbal Medicine: From Classical Antiquity to the Early Modern Period. A&C Black. p. 193. ISBN 978-1-4411-8418-4.
  3. Borzelleca, Joseph F.; Lane, Richard W. (2008). “The Art, the Science, and the Seduction of Toxicology: an Evolutionary Development”. In Hayes, Andrew Wallace (ed.). Principles and methods of toxicology (5th ed.). Taylor & Francis. p. 13.
  4. Nutton, Vivian. Ancient medicine. Routledge, 2012. p. 178.
  5. Tobyn, Graeme; Denham, Alison; Whitelegg, Midge (2016). The Western Herbal Tradition: 2000 Years of Medicinal Plant Knowledge (illustrated ed.). Singing Dragon. p. 4. ISBN 9780857012593.

Yorum yazın