Vitales (Üzüm takımı)

Tanımı

Büyük ölçüde tırmanıcı/sarılıcı bitkilerden oluşan bir takımdır. Yapraklar sıklıkla elsi birleşik ya da lobludur ve çiçekler küçüktür.

Etimoloji

Takım adını, Vitis cinsinden almaktadır.

Kocaeli’ndeki aileler

Parthenocissus quinquefolia

Vitaceae

Üzümgiller