Viscum (Ökseotu)

Tanımı

Yarı parazit ve herdem yeşil çalılardan oluşan bir cinstir. Yapraklar karşılıklı dizilişli ve paralel damarlıdır. Çiçek kurulu salkım halindedir ve çiçekler toplaşıktır. Çiçek örtüsü tek sıralı ve bırahtelidir. Başçıklar tepallerle birlikte büyür ve çok sayıda gözenek tarafından açılır. Meyve içsel olarak yapışkandır. Cins insanlar için zehirlidir ve meyveleri mide ağrısı ile ishale neden olur.

Etimoloji

Cins adı Latince ökse anlamına gelir. Kelimenin “yapışkan” kelimesi ile bağıntısı vardır ve altta açıklanacağı üzere kuş yakalamak için kullanılmasına işaret eder.

Tarihi

Plinius: Kuş yakalamak için kullanılır. Olgunlaşmamış meyve yağmurlardan önce toplanır. Yağmurlardan sonra meyve suyunun yapışkan özelliği kaybolur. Meyve kurutulduktan sonra dövülerek suya konur ve on iki gün boyunca çürümesi için tutulur. Bundan sonra akan bir suda tekrar dövülür ve geriye sadece meyvenin yapışkan iç kısmı kalır. Ceviz yağı katılarak inceltilen bu madde kuş yakalamak için birebirdir, sadece kuşun kanatlarına değmesi bile yeterlidir.

Kocaeli’ndeki türler

Viscum album subsp. abietis

Viscum album subsp. abietis

Göknar güveliği

Viscum album

Viscum album

Ökse otu