Viola sieheana (Çayır menekşesi)

derleyen:

cins:
Tanımı

25 cm büyüyebilir. Çanak yapraklar 4 mm genişliğindedir. Çiçekler açık mavi, mavimsi beyaz ya da beyaz renklidir. Kalın ve beyazımsı bir mahmuz görülür. Tepeciğin üzerinde bir tutam tüy bulunur.

Gözlem bilgileri

Doğal olarak doğu Avrupa ve Kafkasya’da yayılış gösterir. [Harita, Sinonimler, Herbaryum] Orman sınırı, makilik ve dere kenarında görülür. Başiskele ve İzmit ilçelerinde gözlemlenmiştir. Mart ve haziran ayları arasında çiçek açar. Deniz seviyesinden 1600 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Türkçe adları

Dilimizde çayır menekşesi adı ile bilinmektedir.

Etimoloji

Cins adını Atlas’ın kızı Ia’dan almıştır. Bitkinin adı Yunanca’dan (ιον) Latince’ya geçmiş ve viola halini almıştır. Ia utangaç bir orman perisidir. Apollon’dan kaçarken, tanrıça Diana’nın yardımıyla menekşe çiçeğine dönüşmüştür. Menekşelerin, ormanlık alanların altında ve gölgeli yerlerde bulunması, Ia’nın utangaçlığı ve Apollon’dan saklanıyor olması ile bağdaştırılmaktadır. Benzer bir rivayet gizem tanrıçası Proserpine hakkında da anlatılmaktadır. Menekşe toplamakta olan Proserpine, yeraltı tanrısı Pluto’nun saldırısına uğramış ancak Ia’dan farklı olarak Proserpine kurtulamamıştır. Bitkinin adı ile ilgili diğer referans ise, nehir tanrısı İnakhos’un kızı İo’dan (Ἰώ) geldiği yönündedir. Menekşe ile beslenen Io, menekşe çiçeklerini Jüpiter’e ilk sunan kişidir. Tür 1859-1928 yılları arasında yaşamış Anadolu bitkileri konusunda uzman Alman mühendis Walter Siehe’e adanmıştır.

Fotoğrafları
© Doğan, Hüseyin (2022). Kocaeli Bitkileri.