Vigna (Börülce)

Özet

Vigna (Börülce) börülce, maş, karnıkara, mungo ve azuki gibi ekonomik değeri yüksek bir dizi yenilebilir bitkiyi barındıran bir cinstir.

Hiyerarşi

Plantae

Bitkiler

Fabales

Bakla takımı

Fabaceae

Baklagiller

Tanımı

Vigna (Börülce) tırmanıcı, yatık ya da dik otlar ya da çalılardan oluşan bir cinstir. Yapraklar teleksi, nadiren parmaksı, 3 ya da tek yaprakçıklı, sitipüller kesik, iki loblu ya da tabanda mahmuzludur. Çiçek durumu terminal ya da koltuklarda, sahte salkım ya da 1 ila çok sayıda çiçekten oluşan şemsiye halinde, eksen genellikle kalınlaşmış ve salgılı ve bırahte ile ikincil bırahteler dökülücüdür. Çanak beş loblu, iki dudaklı, alt dudak üç loblu, merkezdeki lob genellikle en uzun olanı ve üstteki dudağın iki dudağı kısmen ya da tamamen birleşmiştir. Taç küçük ya da orta boyda, sarı, mavi ya da mor renkli, bayrakçık yuvarlak, kanatçıklar oraksı ters yumurtamsı, bayrakçıktan daha kısa ve kayıkçık ile eşit uzunluktadır. Ercik on adettir ve bayrakçık erciği serbest iken geri kalanı birleşiktir. Yumurtalık sapsız ve 3 ila çok sayıda tohum taslaklıdır. Boyuncuk ipliksi ya da üst bölümde kalınlaştırılmış, sıklıkla iç yüzey boyunca sakallı ve tepecik eğik ya da yanaldır. Meyve şeritsi ya da şeritsi dikdörtgensi, silindirik ya da düzleştirilmiş, iki valfli, düz ya da kavisli ve genellikle perdelidir. Tohumlar çoğunlukla böbreksi ya da dört köşeli ve tohum göbeği küçük ya da uzatılmıştır. Cins büyük ölçüde güney yarımküreye özgüdür ancak günümüzde dünyanın büyük bölümünde yetiştirilmektedir. [Harita, Türler, Sinonimler]

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca sarmaşık anlamına gelir, Vitis cinsi ile aynı köke sahiptir ve bitkilerin tırmanıcı yapılarına dikkat çekmektedir.

Kocaeli’ndeki türler

Vigna unguiculata

Vigna unguiculata

Karnıkara