Vicia hybrida (Melez bakla)

Bitkiler › Bakla takımı › Baklagiller › Fiğ › Melez bakla

Asgari endişe (LC).

15 ila 80 cm büyüyebilir. Gövde yükselici, sürünücü ya da sarılıcıdır. Yaprakçıklar 4 ila 7 arası ve çifttir. Bunlar 5 ila 20 mm uzunluğunda ve 3 ila 8 mm genişliğindedir. Ters yumurtamsı ila ters mızraksı bazen de ters üçgensi ya da şeritsidir. Çiçekler tektir ve rengi sülfür sarısıdır. Çanak 8 ila 10 mm uzunluğunda ve hafifçe kamburdur. Sap çanaktan daha kısadır. Meyve 2 ila 5 arası tohum taşır.

Bitki doğal olarak Avrupa ve Ortadoğu ve Kafkasya’da yayılış gösterir. [Harita|Sinonimler]

Kayalık yamaçlar, yol kenarı ve çayırlarda görülür. İl genelinden yaygın olarak gözlemlenmiştir.

Dilimizde Sarı çiçekli fiğ, Hibrid fiğ ve Melez bakla adları ile bilinmektedir.

Mart ve mayıs ayları arasında çiçek açar.

Deniz seviyesinden 1000 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Görüşünüzü Yazın