Vicia bithynica (Öküz baklası)

derleyen:

Tanımı

65 cm büyüyebilir. Yükselici ya da sarılıcıdır. Gövde seyrek tüylü ya da neredeyse tüysüzdür. Yapraklar birleşil çift teleksi, yaprakçıklar 2 ila 6 cm uzunluğunda, ters yumurtamsı ya da dikdörtgensi ila mızraksı ya da şeritsi, tepede küt ya da sivri, seyrek tüylü ya da neredeyse tüysüz; kulakçık 5 ila 15 mm uzunluğunda, yumurtamsı ila ok başlı ve dişli, diş 6 ya da daha fazla; sülükler basit ya da dallıdır. Çiçek kurulu koltuklarda ve 1 ila 3 arası çiçeklidir. Çanak seyrek tüylü, dişleri eşit değil ve tüpten daha uzundur. Taç genellikle çift renklidir. Bayrakçık mor, kanatçık ve kayıkçık beyaz renklidir. Meyve 2.5 ila 4.5 cm uzunluğundadır ve 2 ila 7 arası tohum barındırır.

Gözlem bilgileri

Bitki doğal olarak Akdeniz havzası ve Karadeniz kıyısında yayılış gösterir. [HaritaSinonimlerHerbaryum] Yol kenarı, çalılık ve tarlalarda görülür. İzmit ilçesinde gözlemlenmiştir. Mart ve haziran ayları arasında çiçek açar. Deniz seviyesinden 1000 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Türkçe adları

Dilimizde öküz baklası adı ile bilinmektedir.

Etimoloji

Cins adı Latince bağlayıcı anlamına gelir. İlk defa Plinius tarafından kullanılmıştır ve cinsin birçok üyesinde görülen sarılıcı karaktere işaret eder. Tür adı Latince Bitinya anlamına gelir. Bitinya İzmit, İznik, İstanbul ve Sakarya gibi merkezleri kapsayan bölgenin Antikçağdaki adıdır ve türün tip yerine işaret eder.

Fotoğrafları