Veronica (Mavişot)

Tanımı

Tek ya da çok yıllık otlardan oluşan bir cinstir. Yapraklar karşılıklı dizilişli, bölünmüş ya da bölünmemiş ve bırahteler genelde boyunca almaşlı dizilişlidir. Çiçekler tek ya da çok sayıda terminal ya da koltuklarda salkım halinde ya da başak halinde ya da yaprak koltuklarında tek haldedir. Çanak tabana kadar bölünmüştür. Taç tabaksı, mavi, mor, beyaz ve kırmızı renklidir. Cins büyük ölçüde kuzey yarımküreye özgüdür. Bitki vefayı simgeler.

Etimoloji

Cins Azize Veronica’ya adanmıştır. Cinsin çiçeklerinin Veronica’nın duvağına benzemesine işaret eder. Hristiyan teolojisine göre İsa çarmıha gerilmeye götürülürken yüzündeki kan ve terleri silmesi için Veronica kendisine bir mendil uzatır. İsa mendille yüzünü silip geri uzattığında, Veronica mendilde İsa’nın yüzünün belirdiğini görür. Veronica Antik Yunanca orijinlidir ve gerçek resim anlamına gelir. Diğer bir söylenceye göre, Harran kralı Abgar vebaya yakalanır ve elçisini şifa dağıtıcı olarak meşhur olan İsa’ya gönderir. Elçi İsa’ya gelip kralı tedavi etmesini söyler, İsa bunun olamayacağını söylediğinde de en azından resmini yapıp krala götürmek için izin ister. İsa bunu kabul eder ancak yüzündeki nur yüzünden elçinin gözleri kamaşır ve resmi çizemez. Bunun üzerine İsa su ister, su ile yüzünü yıkar, sonra yüzünü sildiği bezi elçiye uzatır. Yüzü olduğu gibi beze çıkmıştır.

Kocaeli’ndeki türler

Veronica × franciscana

Veronica × franciscana

Çalı mavişi

Veronica magna

Veronica magna

Tiryal mavişi

Veronica bozakmanii

Veronica bozakmanii

Bozakman mavişi

Veronica scardica

Veronica scardica

Balkan mavişi

Veronica triloba

Veronica triloba

Üçmaviş

Veronica polita

Veronica polita

Mavişot

Veronica persica

Veronica persica

Cırcamuk

Veronica cymbalaria

Veronica cymbalaria

Venüs çiçeği

Veronica pectinata

Veronica pectinata

Tarak mavişi

Veronica arvensis

Veronica arvensis

Ekin mavişi