İçeriğe geç

Veronica gentianoides (Kandil çiçeği)

Bitkiler › Ballıbaba takımı › Sinirotugiller › Mavişot › Kandil çiçeği

Süs bitkisiÖksin elementi.

10 ila 60 cm büyüyebilir. Yer altındaki dallı rizomları vasıtasıyla yayılır. Parlak yeşil yapraklarla tabanda rozet oluşturur. Yapraklar eliptik biçimli, 2 ila 8 cm uzunluğundadır. Çiçekli gövdeler dalsız, yükselici ila dik ve 5 ila 60 cm uzunluğundadır. Çiçekler beyaz ile mavi renkler arasında olur. Çiçek kurulu 10 ila 50 arası sayıda çiçek bulundurur. Taç koyu ila soluk mavi renklidir. Meyve dairesel ve çok sayıda tohumludur. Tohumlar dairesel ve pürüzsüzdür. Yüksek rakımda iken hayli az gelişir. Popüler bir süs bitkisidir.

Bitki doğal olarak batı Asya’da yayılış gösterir. [Harita]

Ormanlık alanlar, nemli çayırlar, alpin çayırlar ve kayalık bölgelerde görülür. Başiskele ve Gölcük ilçelerinden kayıt bildirilmiş ancak henüz gözlemlenememiştir.

Dilimizde Kandilçiçeği adı ile bilinmektedir.

Mayıs ve ağustos ayları arasında çiçek açar.

1000 ila 1600 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Doğan, Hüseyin (2022). Veronica gentianoides (Kandil çiçeği) - Kocaeli Bitkileri. Erişim adresi: https://kocaelibitkileri.com/veronica-gentianoides/ Erişim tarihi: 6 February 2023

Bir Yorum Yazın