İçeriğe geç

Verbascum gnaphalodes (Uslu sığırkuyruğu)

Uslu sığırkuyruğu


Anahtar kelimeler: Öksin elementi.

Dolaşım

Bitkiler › Ballıbaba takımı › Sıracaotugiller › Sığırkuyruğu › Uslu sığırkuyruğu

Dağılımı

Doğal olarak Kırım, Kafkasya ve Türkiye’de yayılış gösterir.

Genel bilgiler

80 ila 150 cm büyüyebilir. Bitki yaslanıcı beyaz kaba tüylü, keçe tüylü ve tüysüzcedir. Gövde sağlam, silindirik, basit ya da birkaç kısa dallıdır. Taban yaprakları mızraksı ila eliptik, 10 ila 50 cm uzunluğunda, 3 ila 15 cm genişliğinde, belirgin ya da belirgin olmayan biçimde dişli, sivri ya da kısa sipsivri uçlu, yaprak sapı 2 ila 8 cm uzunluğunda; gövde yaprakları da bunlara benzer ancak daha kısadır, en üstteki sapsız, sipsivri uçlu ve tabanda yuvarlaktır. Çiçek kurulu silindirik, basit ya da birkaç ince dallı, çiçekler başlangıçta sıkışık iken zamanla ıraksak ve 4 ila 9 arası çiçeklidir. Bırahte yumurtamsı mızraksı ila şeritsidir. Taç sarı renkli, 1,5 ila 2,5 cm çapında ve dışı keçe-kaba tüylüdür. Ercik beş adet olup başçıklar böbreksidir. İplikçik beyazımsı sarı tüylüdür. Kapsül yumurtamsı ila dikdörtgensi silindiriktir.

Gözlem

Deniz kıyısı, dere kenarı, çalılık ve ormanlık alanlarda görülür. Gölcük ilçesinde gözlemlenmiştir.

Yaygın adları

Uslu sığırkuyruğu.

Çiçek zamanı

Mayıs-Eylül ayları.

Yükseklik

0-1600 metre arası.

Etimoloji

Cins adı Latince “sakallı” anlamına gelir. Cinse bağlı birçok türde uzun ve yoğun tüyler görülür. Tür adı Antik Yunanca “Gnaphalium gibi” anlamına gelir. Türün Gnaphalium (bozağan) türü ile yüzeysel benzerliğine işaret eder.

Fotoğrafları

Literatür

Flora Taurico-Caucasica 3: 152 1819. M.Bieb.

Bir Cevap Yazın