Valeriana (Kediotu)

Tanımı

Tüysüz ya da havlı çok yıllık otlardır. Rizomlar uzunlamasına ve lifli köklü ya da rizomlar kısa ve demet halindedir. Gövde basittir. Taban yaprakları rozet halinde, saplı ya da kaşıksı, bölünmemiş, teleksi ya da az teleksi, kalıcı ya da çiçek zamanı kuruyucudur. Gövde yaprakları karşılıklı dizilişli, saplı ya da sapsızdır. Cins Amerika ve Avrasya’ya özgüdür. Avrupa’da damadın damatlığına kedi otu çiçekleri konulurdu. Bitki gönüllüğü simgeler.

Etimoloji

Cins adı Latince sağlıklı anlamına gelir. Tıbbi özelliklerine işaret eder. Bazı kaynaklarda bitkinin adını, Claudius Caesar’ın karısı Valeria Messalina’nın doktoru Vettius Valens’ten aldığını aktarılmaktadır.

Kocaeli’ndeki türler

Valeriana erotica

Valeriana erotica

Mahmuz çiçeği

Valeriana rimosa

Valeriana rimosa

Riva kuzugevreği

Valeriana carinata

Valeriana carinata

Sandal kuzugevreği

Valeriana pumila

Valeriana pumila

Bağ kuzugevreği

Valeriana italica

Valeriana italica

Çobanzurnası

Valeriana coronata

Valeriana coronata

Taçlı kuzugevreği

Valeriana echinata

Valeriana echinata

Kirpi gevreği

Valeriana rubra

Valeriana rubra

Yamaç mahmuzu