Valeriana erotica (Mahmuz çiçeği)

Tanımı

Bazı kaynaklarda Centranthus longiflorus adı ile geçmektedir. 70 ila 200 cm büyüyebilir. Gövde dik ya da yükselici ve dallıdır. Yapraklar mat yeşil renkli, basit, 4 ila 10 cm uzunluğunda ve 0,5 ila 3 cm genişliğinde, şeritsi mızraksı, nadiren genişçe mızraksı, tepede küttür. Taç pembe ila leylak, nadiren beyaz renklidir. Taç tüpü 12 ila 18 mm uzunluğunda, mahmuz 8 ila 10 mm uzunluğundadır.

Gözlem bilgileri

Bitki doğal olarak Türkiye ve Kafkasya’da yayılış gösterir. [Harita, Sinonimler, Herbaryum] Kayalık bölgelerde görülür. Başiskele ilçesinde gözlemlenmiştir. Nisan ve eylül ayları arasında çiçek açar. Deniz seviyesinden 1600 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Türkçe adları

Dilimizde mahmuzçiçeği adı ile bilinmektedir.

Tıp

Yatıştırıcı ve uyutucu etkilidir.

Etimoloji

Cins adı Latince sağlıklı anlamına gelir. Tıbbi özelliklerine işaret eder. Bazı kaynaklarda bitkinin adını, Claudius Caesar’ın karısı Valeria Messalina’nın doktoru Vettius Valens’ten aldığını aktarmaktadır. Tür adı Antik Yunan mitolojisindeki Eros‘a ithaf edilmiştir. Eros, arzu ve aşkın tanrısı olarak bilinir.

Fotoğrafları
© Doğan, Hüseyin (2022). Kocaeli Bitkileri.

Görüşünüzü Yazın