Utricularia (Sumiğferi)

Tanımı

Köksüz ve serbestçe yüzen etçil ve sucul otlardır. Yapraklar elsi ya da teleksi olarak şeritsi ya da ipliksi bölümlere ayrılmıştır. Çanak iki dudaklıdır. Taç iki dudaklı ve sarı renklidir. Kapsül küreseldir. Gözle görülmeyen canlılar ile balık ve kurbağa yavrularını avlarlar. Cins dünyanın büyük bölümünde görülür.

Etimoloji

Cins adı Latince küçük mesane anlamına gelir. Etçil olan cins, suyun altında mesane benzeri bir yapıya sahiptir ve bu yapı sayesinde avlanırlar.

Kocaeli’ndeki türler

Utricularia australis

Utricularia australis

Durgun sumiğferi