Urospermum (Acıyemlik)

Tanımı

Tek ya da çok yıllık otlardır. Yapraklar dikdörtgensi ila lirimsi, alt yapraklar saplı, üsttekiler sarılıcıdır. Çiçek başları tektir. İnvolukrum çan biçimlidir. Çiçek tablası kubbemsi ve havlıdır. Çiçekler sarı renklidir. Cins Akdeniz havzasına özgüdür.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca kuyruklu tohum anlamına gelir. Kapçıkların yapısına işaret eder.

Kocaeli’ndeki türler